Magazyn: "Example.pl"

Gazeta: "Angora"

Gazeta: "Panorama Ziemi Klodzkiej"

Zytat: "Twórca kolaży, który nie mówi o sobie, że jest artystą. Jego prace prezentowane były m.in. w Niemczech i w Chinach. Z wykształcenia jest pielęgniarzem. Pochodzi z Chorzowa, a na Ziemię Kłodzką trafił za głosem serca. Od kilku lat rezyduje w Radkowie."

© 2019 by Johann Zirny